Detektivní služby

Máte na nás dotaz? Velmi rádi se Vám ozveme

Zadejte Vaše telefoní číslo

Detektivní služby

Detektivní služby

Naše společnost zajišťuje detektivní služby pro klienty, kteří potřebují vyřešit nebo prokázat diskrétně problém, nejčastěji v úniku informací, vedoucí k finančním ztrátám společnosti nebo snížení obchodních aktivit v podobě vynášení důležitých a důvěrných informací a materiálu ze společnosti. Detektivní služby slouží i k odhalení a prokázání drobných krádeží v objektech klienta, například supermarkety, výrobní haly, administrativní budovy a sklady. Nabízíme zajišťování informací a důkazů k právním a soudním jednáním. Pro zajištění detektivní služby používáme nejmodernější technické vybavení.

Pátrání po osobách

  • pátrání po osobách a majetku
  • zjišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem
  • získávání informací týkajících se osobního stavu občanů, jednání fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, atd.

Detektivní služby

Detektivní služby provádíme jako diskrétní službu pro firmy i soukromé osoby.Detektivní služby jsou naší agenturou prováděny zkušenými pracovníky. Použiváme nejmodernějších zařízení k prokázání trestné činnosti a ostatních aktivit jenž způsobují klientům problémy.

Analýza bezpečnostních rizik

Zhodnocení aktuálního stavu z bezpečnostního hlediska a všech možných aspektů bezpečnosti daného střediska (objektu). Výsledkem těchto analýz je návrh a doporučení vhodného technického, mechanického či režimového opatření k odstranění zjištěných rizik a minimalizovat tak, bezpečnostní hrozby v podobě ztrát, krádeží, poškození, podvodů, provozních havárií, živelných pohrom, atd.