Fyzická ostraha

Máte na nás dotaz? Velmi rádi se Vám ozveme

Zadejte Vaše telefoní číslo

ostraha objektů

Fyzická ostraha

Účelem fyzické ostrahy objektu je předcházení všem nepříznivým jevům, které by mohly mít vliv na chod námi střeženého objektu. V rámci režimových opatření zajišťovat kontrolu pohybu osob, vozidel a materiálu v objektech klienta. Naším cílem je, za neustálého sledování trhu se zabezpečovací technikou, vývoj nových zařízení a postupů, zajištění co nejvyššího stupně ochrany života, zdraví a majetku našich klientů.

Ostraha objektů

Ostraha a ochrana každého objektu je funkční a účinná za předpokladu, že jejich jednotlivé součásti jsou navzájem dokonale propojeny a jsou dostatečně účinné a efektní.

Ochrana osob a majetku

V oblasti ostrahy a ochrany objektů poskytujeme také našim klientům nadstandardní službu, a to vypracování takzvaných bezpečnostních studií střežených objektů na základě získaných informací a seznámení se s podmínkami provozu daného objektu, fyzickou ochranu osob, atd.